Position Name Category # Races Total points
1 Chris Pownell M Senior 10 320
2 Anthony Lawlor M V 50 9 312
3 John McLaren M V 35 13 307
4 Stephen Campbell M Senior 9 307
5 Paul Waters M Senior 11 305
6 Robert Moore M V 40 13 292
7 Alan Joyce M V 60 13 286
8 Justine Moore F V 45 17 286
9 Danielle Scott F Senior 11 277
10 Alan Spencer M V 55 10 269
11 Louise Jackson F Senior 9 268
12 Hazel Brennan F V 35 8 249
13 Melanie Roberts F V 35 9 248
14 Chris Wills M V 40 10 245
15 John McCaffrey M Senior 10 235
16 Kelly Marrin F V 40 9 229
17 Mike Evans M V 65 9 219
18 Michael Charman M V 65 9 214
19 Angela Joyce F V 60 11 197
20 George Whitehurst M V 40 9 197
21 Andrew Fearns M V 40 5 193
22 Katie Pownell F Senior 7 191
23 Sharon Martin F V 40 8 187
24 Kathryn Jones F V 45 8 185
25 Graham Deane M V 35 6 179
26 Stephanie Charman F V 65 9 174
27 Tadie Abeki M V 40 5 173
28 Russ Owens M V 55 8 172
29 Tom O’Dowd M Senior 4 159
30 Paul Hanley M V 40 5 153
31 William Merritt M V 55 5 146
32 Nick Bartlett M V 40 7 142
33 Cara Bartlett F V 40 7 135
34 Nick Kilty M V 35 5 132
35 Leanne Jones F Senior 5 131
36 Phil Robinson M V 50 7 130
37 James Ashworth M V 35 3 113
38 Andrew Bradley M Senior 4 92
39 Karen Parry F V 45 3 91
40 Anja Pownell F Senior 4 86
41 Paul Fitzgerald M V 40 3 84
42 Dawn Atherton F Senior 3 84
43 John Davies M V 45 3 81
44 Ian Broadhurst M V 50 4 80
45 Rob Owens M V 35 2 77
46 Stephen Doyle M V 40 2 74
47 Christian Harvey M U20 2 73
48 Gavin Parry M V 45 2 73
49 Simon Ellis M Senior 3 70
50 Chris Hutton M Senior 2 69
51 John Bosward M V 45 3 68
52 William John Jones M V 50 2 67
53 Janet Owens F V 40 2 61
54 Mick O’Brien M V 50 3 57
55 Gary Crockett M V 40 2 56
56 David Dodd M V 45 3 53
57 Sharron Caudill F V 40 2 50
58 Liz Owens F V 55 2 44
59 Nicola Roberts F V 35 2 39
60 Paul Schumann M V 50 1 39
61 Frank Murphy M V 50 1 35
62 Jamie Bevan M V 115 1 33
63 Eddie Roberts M V 45 1 32
64 Alan Williamson M V 40 1 31
65 Angela Boland F V 45 2 30
66 John Connolly M V 45 1 30
67 Daniel Issawi M Senior 1 30
68 Gillian Treadell F V 40 2 30
69 Christopher Lee M V 45 1 29
70 Derek Fitzsimons M V 55 1 28
71 James Fletcher M Senior 1 28
72 Matthew Bebb M V 45 1 27
73 Stephen Odgen M V 55 1 26
74 Liz Simon F V 35 1 25
75 Kay Welsh F V 35 1 24
76 Lee Yates M V 35 1 24
77 Laura Bohanna F Senior 1 23
78 Danielle Stevens F Senior 1 22
79 Arthur Cross M V 60 1 21
80 Laura McAllister F Senior 1 20
81 Norma Forrester F V 50 1 18
82 Christine Stewart F V 55 1 17
83 Joanne Hanley F V 40 1 14
84 Claire Tipton F Senior 1 12
85 Matthew Bates M Senior 1 12
86 Rachel Roberts F V 40 1 11
87 Sarah Spall F V 40 1 11